Гривни без камъни

Сребърни гривни без камъни.

0.00 лв
Цена
336.00 лв
0.00 гр.
Тегло
40.00 гр.

Сребърна гривна B35 Тегло: 17 гр
Сребърна гривна B35
Сребърна гривна B34 Тегло: 11 гр
Сребърна гривна B34
Сребърна гривна B33 Тегло: 19 гр
Сребърна гривна B33
Сребърна гривна B32
Сребърна гривна B31 Тегло: 10 гр
Сребърна гривна B31
Сребърна гривна B30 Тегло: 16 гр
Сребърна гривна B30
Сребърна гривна B29
Сребърна гривна B28 Тегло: 10 гр
Сребърна гривна B28
Сребърна гривна B27 Тегло: 22 гр
Сребърна гривна B27