Гривни без камъни

Сребърни гривни без камъни.

0.00 лв
Цена
336.00 лв
0.00 гр.
Тегло
40.00 гр.

Сребърна гривна - BK77
Сребърна гривна BK72 Тегло: 24,5 гр
Сребърна гривна BK72
Сребърна гривна - BK39 Тегло: 13,2 гр
Сребърна гривна - BK39
Сребърна гривна - BK31 Тегло: 12,5 гр
Сребърна гривна - BK31
Сребърна гривна - BK38 Тегло: 28,8 гр
Сребърна гривна - BK38
Сребърна гривна - BK43 Тегло: 23,9 гр
Сребърна гривна - BK43
Сребърна гривна - BK24A
Сребърна гривна - BK28 Тегло: 22,1 гр
Сребърна гривна - BK28
Сребърна гривна - BK27 Тегло: 31,2 гр
Сребърна гривна - BK27